„Kontynuacja budowy budynku biurowego pod potrzeb siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu ”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” :
• Montaż stacji transformatorowej
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej
• Wykonanie oświetlenia terenu