„Budowa obwodnicy Morawicy i woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny/Morawica) – systemie zaprojektuj i buduj”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” :
• Wykonanie prac elektrycznych
• Wykonanie oświetlenia drogowego
• Wykonanie sygnalizacji świetlnej
• Wykonanie Systemu Zarządzaniem Ruchem