„Przebudowa budynku administracyjnego siedziba Nadleśnictwa Stąporków ”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” :
• Prace budowlano – remontowych
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej