„Przebudowa i dostosowanie trzech sal chorych na izolatki na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” :
• Prace budowlano – remontowych
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej