„Budowa osiedlowego zespołu trzech budynków handlowo- usługowych HopStop wraz ze Stacją Paliw i Myjnią, z Parkingiem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Partyzantów i ul. Kraszewskiego w Siedlcach”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” na budynku handlowo- usługowym HopStop obejmuje:
• Montaż Stacji Transformatorowej
• Wykonanie sieci NN
• Wykonanie oświetlenia zewnętrznego ternu
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wewnątrz w budynkach