1. “Dostosowanie trzech sal chorych do funkcji izolatek w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19”
Zakres prac:
*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem akceptacji zamawiającego w branżach:
-konstrukcyjno-budowlanej
-instalacyjnej: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, gazów medycznych, elektrycznej i p.poż.
– Technologicznej
*Uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zgłoszeń/opinii
*Realizacja usługi adaptacji wg. opracowanej dokumentacji
* Dostawa wyposażenia zgodnie z opracowaną dokumentacją
* Regulacja działań instalacji
* Opracowanie dokumentacji powykonawczej

2. “Dostosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium zlokalizowanego w budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w związku z wydzieleniem na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 powierzchni ok 50m2 celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń serologii oraz analiz.”
Zakres prac:
*Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem akceptacji zamawiającego w branżach:
-konstrukcyjno-budowlanej
-instalacyjnej: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, gazów medycznych, elektrycznej i p.poż.
– Technologicznej
*Uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zgłoszeń/opinii
*Realizacja usługi adaptacji wg. opracowanej dokumentacji
* Dostawa wyposażenia zgodnie z opracowaną dokumentacją
* Regulacja działań instalacji
* Opracowanie dokumentacji powykonawczej

3. “Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”
Zakres prac:
Kompleksowe wykonie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej

 

4. ” Przebudowa wraz z adaptacją przestrzeni garażowej na potrzeby administracyjno-socjalno-magazynowe oraz wykonani wentylacji pomieszczeń magazynowych w poziomie piwnic”
Zakres prac:
*Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zgłoszeń opinii decyzji
*-Wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją w tym:
-robót remontowo budowlanych
– robót budowlano instalacyjnych w zakresie C.O. oraz instalacji wodno- kanalizacyjnych, wentylacji oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– prób i uruchomienia instalacji i urządzeń
– opracowanie dokumentacji powykonawczej.