„Remont parkingu wraz z infrastrukturą techniczną na posesji przy ul. Warszawskiej 146 w Kielcach”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” :
• Prace budowlano – remontowe na elewacji budynku
• Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach użytkowników
• Wykonanie chodników, parkingu, ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz z furtkami,
• Wykonanie balustrady na istniejącym obiekcie
• Wykonanie antypoślizgowej posadzki żywicznej na powierzchni tarasu oraz na schodach komunikacyjnych
• Wykonanie balustrad na tarasie oraz schodach
• Wykonanie podgrzewania pod posadzkowego na tarasie oraz schodach