„Remont instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego przed biurowcem”
„Remont kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych ze stacji SO-8 do GPZ 110/6kV”
„Remont kanalizacji kablowej ze stacji SO-8 do GPZ 110/6kV”
„Remont instalacji elektrycznej zasilania gwarantowanego dla Pompowni Ścieków Sanitarnych”
„Wykonanie zasilania budynku CUW”