„Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” na Kieleckim Centrum Kształcenia Praktycznego obejmuje:
• Montaż Stacji Transformatorowej
• Wykonanie sieci NN
• Wykonanie oświetlenia zewnętrznego ternu
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w raz z pomiarami