Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany – Zadanie nr2″

Zakres prac:
– Kompleksowa wymiana opraw oświetleniowych – 572 szt.

Next Post