„Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex w budynku ŚUW w Kielcach obejmuje:
• Prace budowlano - remontowe
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej