„Dostosowanie części pomieszczeń laboratorium zlokalizowanego w budynku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze dla potrzeby COVID - 19 ”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” :
• Prace budowlano – remontowych
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej