„Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – Szkoła Podstawowa w Wolicy – ul. Szkolna 35”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex w Szkole Podstawowej w Wolicy obejmuje:
• Prace budowlano – remontowych
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
• Wykonanie instalacji WOD-KAN
• Wykonanie instalacji CO
• Wykonanie instalacji GAZU