„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach”
Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” na obiekcie Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach obejmuje:
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej