Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji zespołu wybranych pomieszczeń Szpitala w Pinczowie na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Zakres prac obejmuje:

Kompleksowe wykonanie wszystkich prac od projektu do oddania do użytkowania w pełni wyposażonej pracowni rezonansu magnetycznego.