„Budowa budynku Radioterapii z bunkrem dla akceleratora, placem manewrowym i drogą pożarową wraz z przyłączami do budynku w ramach zadania POIiŚ „Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora”

W zakres prac wchodzą:
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w budynku
• Wykonanie sterowania oświetleniem w pomieszczeniu akceleratora
• Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu
• Wykonanie głównego i rezerwowego zasilania budynku