Budowa budynku obory wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bidzinach.

Zakres prac:
Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej