„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego Strefa B i C w Kielcach”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex” na KPT obejmuje:
• Budowa kanalizacji energetycznej
• Budowa kanalizacji teletechnicznej
• Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu
• Montaż światłowodów