„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji WOD-KAN, CO, GAZU, ELEKTRYCZNEJ w Części budynku handlowo-usługowej na potrzeb utworzenia pracowni Rezonansu Magnetycznego w Kielcach ul. Szydłówek Górny 10”

Zakres prac firmy „Elektro – Jarex w budynku Affidea w Kielcach obejmuje:
• Prace budowlano – remontowych
• Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
• Wykonanie instalacji WOD-KAN
• Wykonanie instalacji CO
• Wykonanie instalacji GAZU